Pogoji poslovanja

Avtorske pravice

S tem spletnim mesto upravlja M - ENERGIJA, d.o.o. Vsebine, objavljene na spletnih straneh http://www.maxen.si/ so last M - ENERGIJA, d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Prav tako si M - ENERGIJA, d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Pridržki

M - ENERGIJA, d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljala točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.

M - ENERGIJA, d.o.o. tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tem spletnem mestu. M - ENERGIJA, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s tega spletnega mesta, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s tega spletnega mesta.

M - ENERGIJA, d.o.o. ni odgovorna za občasno nedelovanje spletnega mesta, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Niti M - ENERGIJA, d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.