Varstvo osebnih podatkov

GDPR ali Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov določa nekaj novih pravil na področju varovanja osebnih podatkov. Uredba v veljavo stopi 25. 5. 2018.

V Mercatorju smo bili že do zdaj zelo skrbni na področju varovanja osebnih podatkov in smo osnovo za uporabo podatkov imetnikov naše Pika kartice ustrezno uredili, prav tako tudi ves čas skrbimo za varno obdelavo podatkov.
Skladno z novo uredbo smo v Mercatorju pripravili politiko o varovanju osebnih podatkov, o kateri si lahko več preberete v nadaljevanju.

Politika varovanja osebnih podatkov

1. Uvodno določilo
2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
3. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov
4. Rok hrambe osebnih podatkov
5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
6. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
7. Veljavnost politike

1. Uvodno določilo

Mercator d.o.o. se zaveda in spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. Z dokumentom Politika o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju: politika) vas seznanjamo z nameni in podlago obdelav osebnih podatkov s strani Mercator d.o.o. ter vašimi pravicami na tem področju

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to politiko, je Mercator d.o.o., Dunajska 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mercator).
V Mercatorju je bila imenovana Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na  elektronskem naslovu dpo@mercator.si.

3. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

a) Obdelava na podlagi pogodbe

Posameznik je z izdajo gotovinske modre Pika kartice, plačilno-kreditne zelene ali zlate Pika kartice, z registracijo v Mercator spletni trgovini, Portal Moja Pika ali v mobilno aplikacijo Moj M sprejel Splošna določila za izdajo in uporabo bonitetne oziroma plačilno-kreditne Pika kartice in s tem sklenil pogodbo z Mercatorjem kot izdajateljem Pika kartice, ki je sestavljena iz prošnje za izdajo Pika kartice in Splošnih določil za izdajo in uporabo bonitetne oz. plačilno-kreditne Pika kartice. Pogodba je sklenjena z izdajo Pika kartice. Na osnovi tega pravnega temelja Mercator izvaja naslednje obdelave:   

b) Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Mercator lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa Mercatorja, ali tretje osebe, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. Na podlagi tega pravnega temelja Mercator izvaja naslednje obdelave:

c)    Obdelava na podlagi privolitv

Mercator lahko izvaja obdelavo osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika v primerih, ko obdelave zajamejo večji obseg osebnih podatkov, in sicer s področja nakupnih navad. Mercator obdeluje podatke na podlagi privolitve za dva namena:

Pri obdelavah na podlagi privolitev lahko Mercator uporablja tudi podatke o nakupljenih izdelkih in koriščenih ugodnostih.
Posameznik lahko privolitev odda in prekliče kadarkoli na naslednji način:

4. Rok hrambe osebnih podatkov

Roki hrambe se razlikujejo glede na zbirko osebnih podatkov, in sicer:

5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Mercator pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda pisno na info@mercator.si ali na naslov Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana. Izpolnitev upravičene zahteve Mercator izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. Mercator o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

a) Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

Na podlagi zahteve Mercator izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku. 

b) Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Mercator popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

c) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih

d) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

e) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Mercatorju in tiste, ki so nastali z opravljanjem nakupov s Pika kartico ali tudi brez nje v primeru nakupov v spletni trgovini, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu in ga bo posameznih lahko prevzel na Portalu Moja Pika.

f) Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi legitimnega interesa, ki prevlada nad interesi potrošnika, torej obdelave z namenom kontaktiranja za izvajanje anketiranja ter neposredno trženje v primeru uporabe zgolj osnovnih podatkov pri uporabi Pika kartice.

6. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@mercator.si ali po pošti na naslov: Poslovni sistem Mercator d.o.o., Kontaktni center Mercator, Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana.
Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

7. Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na www.mercator.si in začne veljati dne 06. 01. 2020.