Okoljska politika

Avtomatizirani bencinski servisi Maxen prevladajo nad klasičnimi bencinskimi servisi tudi z vidika umestitve v prostor in varovanja okolja.

Že zaradi manjše površine, potrebne za postavitev in obratovanje, servis manj obremenjuje okolje. Z uvedbo novih, dislociranih bencinskih servisov, namesto enega centralnega, se decentralizira promet.